• Hotline: 0334.570.543
  • Email: cskh.thanhconglogistics@gmail.com
  • 3.800

Thành Công Logistics là đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa, việc đổi/trả hàng hóa và hoàn tiền sẽ phụ thuộc và chính sách của từng Nhà sản xuất/Đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, Thương Đô sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị đại lý để yêu cầu thực hiện đổi/trả hàng và yêu cầu hoàn tiền theo đúng quy định.

Thành Công Logistics