• Hotline: 0334.570.543
  • Email: cskh.thanhconglogistics@gmail.com
  • 3.800

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

I. Tiếp nhận khiếu nại:
Thành Công Logistics sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại và hỗ trợ khách hàng một cách tối đa liên quan đến giao dịch tại website: thanhconglogistics.com Khi phát sinh tranh chấp, Thành Công Logistics đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Thành Công Logistics và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại.
Cách thức liên hệ: Khách hàng gửi khiếu nại liên quan đến giao dịch thực hiện trên website bằng cách liên hệ với Thành Công Logistics thông qua một trong các hình thức sau đây:

  • Gọi điện thoại: 0562.833.833
  • Gửi email: cskh.thanhconglogisitics.com
  • Gửi văn bản hoặc gặp trực tiếp đến địa chỉ làm việc:
  • Văn phòng kinh doanh
    • Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải đường Thủ Dầu Một Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai
    • 132 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại:
Khiếu nại liên quan đến dịch vụ của Công ty trên website thanhconglogistics.com Như  khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin,… Đối với những khiếu nại này, Thành Công Logistics sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại. Thành Công Logistics là đơn vị giao nhận, vận chuyển hàng hóa, do vậy Thành Công Logistics không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho
Khách hàng liên quan đến thông tin, đặc điểm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, Thành Công Logistics có vai trò hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị cung cấp để yêu cầu giải quyết khiếu nại và các hỗ trợ khác trong khả năng để giúp Khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi theo số 0562.833.833 Hoặc email: cskh.thanhconglogistics.com